Previous
Next
REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

  • 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia (kandydat w roku 2023 kończy 10 lat).
  • 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia (kandydat w roku 2023 kończy 16 lat).

Kandydaci urodzeni w roku 2017 (6-letni) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły pod warunkiem uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub złożenia zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

2. Kandydaci do nauki mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, gitara, flet, klarnet, trąbka, waltornia, akordeon, saksofon, perkusja.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Kwestionariusz kandydata do Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. we Wrześni
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Klauzula RODO

Kandydaci do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 5 czerwca 2023 r. osobiście w sekretariacie placówki  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, środa godz. 11.00 – 19.00) lub drogą mailową na adres: szkola@psmwrzesnia.pl

Badania przydatności kandydatów do nauki w Powiatowej Szkole Muzycznej I st. odbędą się w dniach 12 – 13 czerwca 2023 r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psmwrzesnia.pl w zakładce – „Rekrutacja”oraz „Dokumenty szkoły” lub sekretariacie szkoły.

                                                                                                                                             ZAPRASZAMY !

Skip to content